VAALA SÄRÄISNIEMI, Säräisniemen koulu

30.5.2022

Teksti ja kuvat Anita Sievänen

 

KYLÄKLINIKKA SÄRÄISNIEMI 24.5.2022

Säräisniemi on pitkä ja kapeahko Oulujärveen pistävä hiekkakannas, jonka tyvellä sijaitsee vanha kyläkokonaisuus ja Vaalan entinen kuntakeskus. Kyläraitteineen, pihapiireineen, ikipetäjineen, niittyineen ja hiekkarantoineen Säräisniemi on yksi valtakunnallisesti arvokkaimmista maisema-alueista. Nykyisen kyläyhteisön historia alkaa noin 1500-luvulta ja asutusta on vuosien saatossa verottaneet useat sodat ja vainolaiskaudet. Katovuosina elinmahdollisuudet olivat pitkälti Oulujärven kalakantojen varassa ja lisäelantoa on saatu myös metsästyksellä, tervapoltolla, maanviljelyllä ja jopa jäkälän keruulla.

Säräisniemellä on myös vuonna 1781 valmistunut ristikirkko, johon mahtuu istumaan 500 henkilöä ja on suosittu vihkikirkko Oulujärven läheisyydessä.

Tänään Säräisniemellä on 300 asukasta, 300 kesämökkiä ja caravanaluepaikkoja 300 ja valokuitu mahdollistaa ympärivuotisen asumisen myös kesäasunnoilla.

Luonnonsuojelualueita Säräisniemen kylän alueella ovat Natura 2000 –alueet Painuanlahti ja Rumala – Kuvaja – Oudonrimmin soidensuojelualue sekä Oulujärven retkeilyalueeseen kuuluva ns. Haminamaa, Rakolanniemen alue Saarenrannan ja Enonlahden välillä.

 

Painuanlahti on Oulujärven lahti, joka lajistoltaan ja parimäärältään lukeutuu parhaimpiin pohjoissuomalaisiin lintuvesiin. Alueella on erityisen suuri merkitys muutonaikaisena levähdysalueena. Painuanlahdella pesii eteläisten rehevien lintuvesien lajistoa. Lahti on kasvamassa vähitellen umpeen ja hiekkarannat ovat vähentyneet Oulujärven säännöstelyn alettua. Ympäristöministeriön ja maa- ja metsätalousministeriön vuoteen 2030 asti ulottuvan Helmi-ohjelman kunnostustoimenpiteet kohdennetaankin ensisijaisesti Natura 2000 -verkostoon kuuluville suojelualueille. Ja yksi kunnostuskohteista on juuri Säräisniemen Painuanlahti. Säräisniemen kyläyhdistys ry:llä on ollut tärkeä rooli alueen kunnostus- ja hoitosuunnitelman eteenpäinviemisessä.

 

Sähkökaappi joka onkin sähkömökki.

 

 

Vaalan kunta liittyi vuonna 2016 Pohjois-Pohjanmaan maakuntaa. Vaalalla on seitsemän naapurikuntaa ja on Suomen suurin LUOMUpitäjä, yhteensä 25 LUOMUtilaa lähinnä Pelson ja Veneheiton kyläalueilla. Vaalan kunnan nettisivuilla kerrotaan kyläyhdistyksiä olevan kahdeksan ja yksi vanhimmista toiminnassaolevista kyläyhdistyksistä on Säräisniemen kyläyhdistys ry. Kylän yhdistykset ja kyläyhdistys kokoontuvat Säräisniemen vanhalla koululla pääsääntöisesti kahvikamariluokassa. Nyt kuitenkin Vaalan kunta on luopumassa vanhojen koulurakennusten ylläpidosta ja laittanut ne myyntiin. Aiheellinen huoli on herännyt yhdistysten ja kyläläisten keskuudessa – miten toimimme ellei meillä ole kokoontumispaikkaa tulevaisuudessa?

 

 

Syyskuun alussa kyläyhdistys pitää taas perinteiset syysmarkkinat Säräisniemen koululla ja tarjolla on syksyn satoa, leivonnaisia ja käsitöitä. Myös Säräisniemi-kirkon kylä – kyläkirja julkaistiin vuonna 2006 ja kirjoittajaksi lupautui säräisniemeläinen Matti Haataja. 

 

 

Monen illan osallistujan mielessä oli kuitenkin kylän tulevaisuus, kun nykynuoriso muuttaa työn ja erilaisten kulttuuririentojen perässä kaupunkeihin ja lapsiperheetkin ovat vähentyneet. Kuitenkin tuli esiin myös vahva usko siihen, että Säräisniemen kylä pysyy edelleen asuttuna ja houkuttaa tulevaisuudessa myös uusia asukkaita. Vaalan kunnan yhdistyssivuilla todetaan, että kaksi kertaa vuodessa kokoontuu kunnan ja kylien välinen kyläparlamentti, jossa välitetään tietoa puolin ja toisin sekä keskustellaan ajankohtaisista asioista. Kyläparlamentti ei ole kuitenkaan kokoontunut ja kyläklinikalta lähtikin viestikapula Aunen viemänä eteenpäin kunnan viranomaisille kyläparlamentti/kyläneuvoston käynnistämiseksi.

Vaala ja Säräisniemi ovat luonnollinen valinta, tietysti ja kiitos mukavasta illasta kanssanne!

Skip to content