Kotiseututyöllä on merkitystä

24.1.2022


Hei, olen Sieväsen Anita vuonna 1954 Kuopiossa syntynyt ja nykyisin Pohjois-Iin kylässä asuva kyläläinen ja 14.7.2021 Kouvolassa valittu Valtakunnan Virallinen kylähullu nro XVI, vasta neljäs nainen tässä hyvinkin miehisessä lajissa.

Valinnan teki Valtakunnan Kylähullujen Kilta ry ja valinnan kriteereinä olivat mm. ennakkoluulottomuus, itsensä peliin laittaminen sekä luova, tuloksellinen ja kaukokatseinen kotiseututyö.


Muutin Iihin Tuusulan kunnasta, mutta varsinaisesti kotikaupunkini on ollut yli 30 vuoden ajan Järvenpää, jossa olen käynyt kouluni, opiskellut, tehnyt uraa pankkialalla, toiminut yrittäjänä ja ollut myös siellä aktiivisena yhdistystoimijana niin paikallisesti kuin valtakunnallisestikin. Toimin täältä käsin vielä edelleen Järvenpään Katutoiminnan tuki ry:n sihteerinä ja rahastonhoitajana yhdistyksessä, joka kerää varoja järvenpääläisten nuorten ja vanhusten hyväksi.

Muutettuani Iihin ja Pohjois-Iihin eipä mennyt montaakaan vuotta, kun jo olin samanaikaisesti Iin Yrittäjien ja Pohjois-Iin kyläyhdistyksen sihteeri, sitten Pohjois-Pohjanmaan kylien hallitusjäsen ja varapuheenjohtaja ja nyt kymmenen vuotta kyläyhdistyksemme puheenjohtajana ja vuodesta 2014 alkaen Iin kylien neuvottelukunnan puheenjohtajana.
Näiden 16 Iin vuoden aikana olen myös suorittanut Ympäristö- ja luontoalan perustutkinnon ja Ympäristöalan erikoisammattitutkinnon ja vuonna 2020 sain myös Iin kunnan Ympäristöpalkinnon. Toimin myös kuusi vuotta Oulun Seudun Leaderin hallituksessa, josta neljä vuotta puheenjohtajana. Olen KUMU eli kuntaan muuttaja, mutta kaikkia meitä kunnat ja kylät tarvitsevat niin MAMU ja maahanmuuttajia, KUMU ja kuntaan muuttajia, PAMU ja paluumuuttajia ja KAMU ja eli kaikille heille kavereita.
Enemmän kuin aineellista tukea, tarvitsemme toista ihmistä, yhteisöä ja arjen yhteenkuuluvuutta ja että koemme olevamme hyväksytty yhteisön jäsen.

Valtakunnan Virallisella Kylähullulla on aktiivinen kahden vuoden toimikausi, jolloin hän vie eri tapahtumiin ja tilaisuuksiin Kylähullujen kylätoiminnan ilosanomaa. Tätä ilosanomaa aletaan nyt viedä eteenpäin Hullun Älykkäät Kylät-hankkeella, jonka hallinnoija on Pohjois- Pohjanmaan Kylät ry ja rahoittaja Pohjois-Pohjanmaan Ely ja Maaseuturahasto.

21.4.2021 Kouvolassa kokoontui joukko aiempia Kylähulluja juhlistamaan Kylähullua XVI

Hanke kestää kaksi vuotta 1.1.2022-31.12.2023 ja hankkeessa toimivat osa-aikaisena Valtakunnan Virallinen Kylähullu XVI Anita Sievänen ja projektipäällikkönä Sirkku Kianto.

Eri hankkeiden yhteydessä on huomattu, että kylätoimijoiden aktiivisuutta tulee ruokkia ja motivoida. Talkooperinne elää yhä, mutta tekijöitä on joissakin paikoissa vähän ja usein samat henkilöt, jolloin he väsyvät. Nuoria on ollut myös haasteellista saada mukaan.

Tarvitaan siis uudenlaisia tapoja ja innostavia henkilöitä aktivoimaan toimijoita. Siksi tuommekin Kylähullun Klinikan kyliin-kylätaloille, asukastupiin, kahviloihin, huoltamoihin ja muihin kyläläisille avoimiin tiloihin, jossa Kylähullu Sievänen haastaa paikallaolijat pohtimaan elämäänsä kylillä ja tuomaan esille niitä haasteita, joita paikallisessa kylätoiminnassa kohdataan. Kylähullu kuuntelee, keskustelee ja antaa oman diagnoosin, jonka perusteella määrätään yhteisesti sovitut hoitotoimenpiteet, joille saadaan yhteisesti hyväksytty toteutussuunnitelma ja toteutusaikataulu – mitä, missä, miten ja milloin.

Kylähullu ja projektipäällikkö seuraavat toteutumaa; joko käyvät paikan päällä katsomassa toteutuksen tai saavat sosiaalisen median kautta todenteen, että sovittu toimenpide on tehty. Lisäksi projektipäällikkö Sirkku jalkautuu Pohjois-Pohjanmaan kyliin pitämään aktivointityöpajoja kyläläisiltä saatujen toiveiden ja tarpeiden ja erilaisten teemojen ympärille joko paikan päällä ja/tai etäyhteydellä. Työpajojen aikana valitaan myös kylältä yhteisesti vähintään yksi kyläläisille tärkeä teko tai toimenpide toteutettavaksi ja jalostettavaksi eteenpäin.

Olemme teitä varten!

Miettikää yhteisesti tai meidän kanssa yhdessä, missä ja milloin ensimmäinen Kylähullun klinikka ja/tai työpaja teillä päin kylillä toteutetaan.

Iloisiin näkemisiin Anita, Valtakunnan XVI Virallinen Kylähullu

Kutsu meidät kylään tai mukaan tapahtumaan lähettämällä sähköpostia tai soittamalla.
sirkku.kianto@ppkylat.fi p. 040 129 2651