UUSI YHTEINEN KYLÄYHDISTYS IIHIN

16.4.2023

Nimi Ii on Suomen lyhin kunnan nimi ja lyhin suomenkielinen paikannimi.

Ii (ruots. Ijo) on noin 10 000 asukkaan kunta Pohjois-Pohjanmaan maakunnassa Perämeren ja kolmen joen – Iijoki, Olhavanjoki, Kuivajoki – äärellä. Iin kunta ja Kuivaniemen kunta lakkasivat 1. tammikuuta 2007 ja niiden entisistä alueista muodostui uusi Iin kunta, jonka vaakunaksi tuli Kuivaniemen vaakuna. Monet ihmettelevät myös Iin lyhyen nimen alkuperää, joka erään tulkinnan mukaan perustuu muinaissaamelaiseen sanaan iddja tai ijje, joka tarkoittaa yötä. Lukuisat luonto- ja retkeilykohteet, kalaisat vedet sekä monipuoliset tapahtumat houkuttavat vuosittain niin vierailijoita kuin kesäasukkaita Iihin.

Iin Wanha Hamina

Ensimmäinen kansakoulu Iihin perustettiin Iin Kauppilaan 1875, seuraavaksi Olhavaan 1893, Pohjois-Iihin, Ylirantaan ja Yli-Olhavaan 1916. Nykyisin Iin kunnan alueen peruskoulut ja kyläkoulut sijaitsevat Alarannalla, Iin Asemalla, Jakkukylässä, Ojakylässä, Kuivaniemellä ja Pohjois-Iissä. Viimeisin kyläkoulu, joka lakkautettiin oli Ylirannan koulu 1.8.2019 ja 1-6 luokkalaiset siirrettiin Iijoen toiselle puolelle Aseman koululle.

Iin Aseman koulu, punainen puoli eli vanha puoli ja keltainen puoli eli uusi puoli

Kokoonnuimme tiistai-iltana 4.4. Aseman koululle kyläiltaan ja aiheena oli yhteisen kyläyhdistyksen perustaminen Asemankylän ja Ylirannan asukkaille. Illan aihe koettiin tärkeäksi ja paikalle olikin saapunut lähes 30 kyläläistä molemmin puolin Iijokea. Kyläillan toteuttivat yhteistyössä Hullun Älykkäät Kylät-hanke ja Iin kylien neuvottelukunta. Neuvottelukunta on perustettu vuonna 2014 ja siihen kuuluvat kaikki iiläiset rekisteröidyt kyläyhdistykset, joita tällä hetkellä on 12. Neuvottelukunnassa käydään keskustelua ajankohtaisista asioista, jaetaan kokemuksia, tehdään aloitteita ja syvennetään yhteistyötä  kylien, yhdistysten ja kunnan välillä. https://iihappens.fi/hyvinvointi/kylien-neuvottelukunta/

Asemakylän ja Ylirannan kylätoimijoita

Aseman koulun johtajaopettaja Marja Nousiainen esitteli meille oppilaiden tulevaisuuskyselyn todeten heti alkuun, ettei koululaisten välillä ole eroja ovatko he Aseman tai Ylirannan kylältä. Kyselyssä kartoitettiin oppilaiden vapaa-ajanviettoa ja mitä he toivoisivat kotikylälleen uutta. Aseman koululaisille tärkeitä ovat retkeily ja kalastus, samoin yhdessä oppilaiden kanssa vietetty aika. Myös vanhempien ja isovanhempien kanssa haluttiin viettää aikaa luonnossa ja kalastaen. Ykköstoive oli kuitenkin koulun alueelle perustettava kioski tai kahvila. Kyselyllä haluttiin näin vahvistaa ja viestittää kyläyhdistyksen tarpeellisuudesta ja saada yhteistyö toimimaan vielä paremmin koulun ja kyläläisten kesken.

Ylirannalla on kyläyhdistys, mutta toiminta on hiipunut koulun lakkauttamisen myötä ja Aseman kylätoimikunta on lakannut jo useita vuosia sitten. Aseman koululla on ollut myös vanhempainyhdistys, josta on jäljellä enää vain tili luokkaretkiä varten. Asemanseudun kyläyhdistyksen perustamisesta on puhuttu jo muutamien vuosien ajan. Nyt illan keskustelujen perusteella nimenomaan yhteisen kyläyhdistykseen perustaminen sai laajan kannatuksen ja jonka yhteydessä, alajaostona toimii Aseman koulun vanhempainyhdistys. Työryhmä lähtee viemään asiaa eteenpäin ja tiedottaa asiasta tekstiviestein ja postilaatikkoihin jaettavilla tiedotteilla.

Oli hienoa havaita, että oma kotiseutu ja kylä koetaan tärkeäksi ja sitä halutaan kehittää yhdessä ja yhteistyössä.

Iissä on ideaa, myös kylätoiminnassa!

Anita XVI

Skip to content