TYRNÄVÄN KYLÄPORINAT 19.10.

22.10.2023

Tyrnävän kunta ja kunnassa toimivat kyläyhdistykset voivat laatia kyläalueen yhteistä kehittämistä tukevan yhteistyösopimuksen. Markkuun, Murron ja Temmeksen sopimukset ovat jo valmistuneet ja nyt työnalla on Suutarinkylän-Ylipään yhteistyösopimus. Laadittuja sopimuksia ylläpidetään ja päivitetään vuosittain.

Tyrnävän kunta on linjannut kuntastrategiassaan 2022-2026, että Tyrnävä on kylien kunta, olemme kaikilla kylillä lähellä ja saavutettavissa. Tyrnävällä kylien ja kunnan välistä yhteistyötä kehitetään lisäksi vuosittain Kyläfoorumissa ja Kyläporinoissa. Tyrnävän kylien välinen leaderrahotteinen pyöräreitistöhanke on suunnitteilla ja lähdössä jatkovalmisteluun.

Tyrnävä on yksi kolmestakymmenestä Pohjois-Pohjanmaan kunnasta ja siellä asuu noin 6600 asukasta. Tyrnävän tärkein tuote on peruna. Tyrnävällä on paljon siemenperunantuotantoa. Alueella toimiva yrityksiä ovat muun muassa Pohjoisen Kantaperuna Oy ja Suomen Siemenperunakeskus Oy. Kunnan keskustaajamassa eli Kirkonkylällä asuu noin 48% tyrnäväläisistä ja loput kyläkeskuksissa. Kirkonkylän lisäksi Tyrnävän kyliä ovat Murto, Markkuu, Temmes, Ängeslevä, Keskikylä, Jokisilta, Haurukylä, Suutarinkylä, Ojakylä ja Kolmikanta. Murto on kyläalueista asukasluvultaan suurin, noin 1800 asukasta. Murron kylätoimikunta ry järjestää koulun lammen ympäristöön 3.11.2023 Valotapahtuman eli valopolun, jonka varrelta löytyy erilaisia rasteja.

Markkuun kylä valittiin Vuoden 2020 Valtakunnalliseksi Kyläksi ja entisestä kyläkoulusta on tehty Luonto- ja hyvinvointitalo Peukaloinen, joka on myös muidenkin yhdistystoimijoiden käytössä. Ojakylässä entiselle hiekkakuopalle on tehty Tractor pulling-rata, jossa on järjestetty traktorivetokisoja vuodesta 1988 lähtien. Temmeksen kyläyhdistys on saanut Tyrnävän kunnan myöntämän kulttuuripalkinnon vuonna 2018 kylätalo Wäinölän kunnostamisesta 4-tien varrella.

Suutarinkylän-Ylipään kylän grillikatos, kuva kyläyhdistys

Suutarinkylän-Ylipään kyläyhdistys ry on perustettu vuonna 1985 ja kylässä asuu noin 100 asukasta, joka tuplaantuu kesäisin kesäasukkaiden myötä. Myös uusia asukkaita on saatu, neljä lapsiperhettä ja paluumuutajia Ahvenmaalta ja Tampereelta. Asutus keskittyy Tyrnävänjoen rantamille, joka yhtyy ennen laskuaan Pohjanlahden Liminganlahteen Temmes-Ängeslevänjokiin. Kylän alueella on Tyrnävän ainoa järvi Suutarinjärvi, jossa talvella pilkitään ahvenia ja mateita ja kesäisin uidaan. Suutarinjärvellä on myös kylähdistyksen omistama grillikota, joka toimii tällä hetkellä yhteisenä kokoontumispaikkana. Kyläkoulu loppui jo vuonna 1980. Kyläyhdistyksen hallitus on ilmaissut huolensa myös kylän läpi kulkevan Tyrnävän-Kylmälänkylän, maantie 8240 huonosta kunnosta ja on vaatinut adressilla sen peruskorjausta. Tien huonosta kunnosta kärsivät kaikki tien vaikutuspiirissä asuvat, mökeillään vierailevat ja tietä pakosta ajavat hälytysajoneuvot, koulu-, posti-, jäte-, tavara- ja puutavarakuljetukset. Tämän talven aikana jo pelkästään puu- ja hakerekkoja on ajanut tiellä noin. 450 kappaletta.

Suutarinkylän-Ylipään kyläyhdistys ry:n ja Tyrnävän kunnan Yhteistyösopimus valmistumassa

Ennen Kyläporinoita jo klo 16.00 alkaen Suutarinkylän-Ylipäänkylän kyläaktiivit olivat tulleet yhdessä kunnan kehittämispäällikkö Janna Kumpulan kanssa työstämään yhteistyösopimusta. Kylää halutaan kehittää yhdessä ja yhteisesti ja saada uusia toimijoita kuten kesäasukkaita mukaan tapahtumiin ja vaikka kyläyhdistyksen hallitukseen. Anita XVI johdolla tullaankin pitämään ensi vuoden alussa kylän kehittämisilta, jossa luodaan uudet tavoitteet ja suunnitelmat, joilla on myös kaikkien kyläläisten tuki. Myös tiedottamista tehostetaan.

Nähdään, oli mukava tavata!

Anita XVI

Skip to content