SARJANKYLÄ-ERKKILÄN KYLÄSUUNNITELMAILTA 12.3.2024

17.3.2024

Huomio kyläläiset !!

Tiistai 12.3 klo 18.00 Silloin kyläyhdistys järjestää kyläillan missä startataan kyläsuunnitelman tekeminen. Tarkoitus on laatia kyläsuunnitelma missä laaditaan käytäntöjä ja toimenpiteitä tuleville vuosille. Suunnitelman tarkoituksena tietenkin pitää kylää elävänä ja viihtyisänä, saada uusia asukkaita kylälle ja oppilaita piisaamaan uudelle koululle. Tilaisuuden vetää Pohjois-Pohjanmaan Kylät ry:n kyläkoordinaattori Anita Sievänen Hullun Älykkäät Kylät-hankkeesta. Kaikki kyläläiset ovat tervetulleita tilaisuuteen. Erityisesti kutsutaan kaupungin luottamustehtävissä olevat, eri järjestöissä toimivat henkilöt, kylän yrittäjät sekä muuten vaikutusvaltaisissa tehtävissä olevat henkilöt.
Terveisin Sarjankylä-Erkkilä kyläyhdistys ry.  https://www.facebook.com/groups/433948071688017

Erkkilän koulu

Kyläsuunnittelun avulla innostetaan asukkaita miettimään oman kylänsä tai asuinalueensa tulevaisuutta. Kun suunnitelmat tehdään avoimesti yhdessä ja koko kylän voimin, voi jokainen näin tehdä ehdotuksia ja sanoa oman sanansa tulevaisuuden visiosta ja samalla sitoutua myös suunnitelman toteuttamiseen. Kun saadaan niin vakituiset asukkaat kuin vapaa-ajanasukkaat mukaan kylän kehittämistyöhön, tällöin myös pienistä resursseista voidaan ottaa kaikki hyöty irti.

Sarjankylä-Erkkilä kyläyhdistyksen kyläsunnitelma vuosille 2025-2030 on nyt vireillä. Puheenjohtaja Tuomas Sarjanoja kokoaa työryhmän, joka tekee aikataulutuksen ja lopullinen päätös kyläsuunnitelman tekemisestä tehdään tulevassa kevätkokouksessa.

Sarjankylä-Erkkilän kylän kyläsuunnitelman teko on aloitettu yhdessä kyläläisten kanssa

 

Puheenjohtaja Tuomas Sarjanoja kylätestiä tekemässä

Samalla voitiin myös todeta, että Erkkisjärven ja Sarjanojan kunnostushanke on aloitettu, jolla autetaan vähentämään maatalouden ja muidenkin talouksien aiheuttamaa kuormitusta Erkkisjärveen ja sitä kautta myös Kalajokeen. Hankkeessa parannetaan Erkkisjärven ja Sarjaojan veden laatua rakentamalla valuma-alueelle vesiensuojelurakenteita mm. kosteikkoja ja on näin tärkeä kylän ympäristön kannalta ja tukee näin vesistöjen virkistyskäyttömahdollisuuksia.

Siitä se nyt alkaa nimittäin Erkkisjärven kunnostushanke!

Illan aikana tehtiin kylätesti, jossa pohdittiin kylän perusolemusta ja -ominaisuuksia ja lopuksi paneuduttiin kylän vahvuuksiin ja heikkouksiin sekä tulevaisuuden mahdollisuuksiin ja uhkiin. Kylätestin tuloksena tulikin, että Sarjankylä-Erkkilä on kylä, joka on osaava, monipuolinen ja omavarainen, mutta kylän asukkailta ja muilta yhteisöiltä kaivataan enemmän aktiivisuutta kylän toimintojen ja palveluiden kehittämisessä ja uudistamisessa.

Oman yhteisön tarkasteleminen ei ole helppo tehtävä, mutta se, joka tietää, mitä tahtoo, selviää paremmin kuin se, joka ei tiedä.

Te kyllä onnistutte yhdessä, koska kyläsuunnitelmalla on tarve ja valmistelu on avointa ja yhteistyössä kylän muiden yhdistysten, yrittäjien ja koulun kanssa.

Mukana yhteistyössä

Anita XVI

 

Skip to content