KUUSAMON KURVISEN ALUEEN KYLÄILTA 13.3.2024

18.3.2024

Kuusamon kyläkierrokset on nyt aloitettu, ensimmäisenä kyläiltakohteena oli 13.3. Teerirannan-Kurvisen alueen kylät ja paikkana kotoisa ja lämmintunnelmainen Turusten talo, isäntänä Osmo Turunen ja emäntänä Elina Turunen. Hullun Älykkäät Kylät-hankkeen kanssa kyläkieroksilla ovat mukana myös Kuusamon kaupungista maaseutuasiantuntija Heino Ervasti ja ”roskainsinööri” jätehuollon ja kiertotalouden palveluasiantuntija Marjukka Ronkainen ja Koillismaan Leader ry:n toiminnanjohtaja Pirjo Jaakonen.

Kuusamo on kaupunki Koillismaalla Pohjois-Pohjanmaan maakunnassa. Idässä se rajautuu Suomen ja Venäjän rajaan. Kuusamon kunta perustettiin vuonna 1868, ja siitä tuli kaupunki vuoden 2000 alussa. Kuusamon naapurikuntia ovat Posio, Salla, Suomussalmi, Taivalkoski. Rukan hiihtokeskus sijaitsee Kuusamossa ja Kuusamon lentoasemalle matkaa Kuusamon keskustasta on kuusi kilometriä.

Kuusamossa oli enimmillään (lukuvuonna 1959 – 1960) niin sanottuja kyläkouluja 67, jota lukua voitaneen pitää yhtenä Kuusamon kylien lukumääränä. Maassa ja maasta muuton, väestörakenteen ja elinkeinorakenteen muuttumisen seurauksena kylien asukkaiden määrä Kuusamossa on laskenut. Vaikka asukkaiden määrä on laskenut, kylät ovat säilyneet pääosin asuttuina ja Kuusamossa voidaan sanoa olevan edelleen kymmeniä kyliä. Useissa kylissä toimii aktiivinen kyläseura, kyläyhdistys tai maamiesseura. Kylät voivat toimia myös yhteisessä kyläseurassa.  https://www.kuusamo.fi/asuminen-ja-ymparisto/kuusamon-kylat/

Kurvisen Maamiesseuran talo

Kurvisen-Teerirannan kyläalue sijaitsee aivan idässä Suomussalmen kuntarajalla. Asuttuja taloja on tällä hetkellä Kurvisessa 11 ja kesäkäytössä 13, Teerirannassa 9 vakituista ja 9  kesäkäytössä. Lisäksi kyläalueiden asukasmäärät lisääntyvät kesäisin Turusenjärven ja Iijärven kesämökkiläisillä. Noin kymmenen kilometrin päässä on myös rajanylityspaikka lähinnä puutavarakuljetuksiin ja Hossan kansallispuistoalue, jonka alueella on paljon kauniita ja erikoisia paikkoja mm. Julma-Ölkky, Värikallio, Pirunkirkko, Sateenkaarilähde ja kalliomaalauksia.

Kurvisen kyläillan osallistujia

Tapahtumia tehdään yhteistyössä- Kurvisen Maa- ja kotitalousseura ry,  Kurvisen Eränkävijät ry ja Kurvisen Kalaveden osakunta. Yhteisenä kokoontumispaikka kesäisin on Kurvisen  Maa- ja kotitalousseuran omistuksessa oleva Kurvisen Maamiesseurantalo, rakennusvuosi 1959. Ensimmäisenä pääsiäispäivänä on perinteisesti järjestetty ulkoilupäivä, pilkkikilpailut ja yhdessäoloa niin kylän asukkaiden kuin mökkiläisten kesken. Kurvisen-Teerirannan kylällä toimitaan, mutta yhteistyötä Hossan retkeilyalueen ja Lomakesuksen kanssa voidaan vahvistaa ja saada näin myös alueelle matkaavat  pysähtymään kylätapahtumiin.

Kiitos Osmo isännälle ja Elina emännälle kahveista

Kyläillan päätteeksi todettiin, että niin markkinointia kuin tiedotusta on parannettava. Jos haluaa saada kylälle verkkonäkyvyyttä nopeasti, on siinä apuna Yhdistysavaimen helppokäyttöinen ja ilmainen palvelu, jolla voi tehdä yhdistykselle nettisivut.

Kiitos, kun sain käydä vieraana, jatketaan yhteistyötä!

Anita XVI

Skip to content