LAITASAAREN KYLÄSUUNNITELMAILTA 21.9.

27.9.2023

”Tulevaisuus ei ole jokin paikka , johon olemme menossa, vaan paikka, jonka luomme. Polkuja tulevaisuuteen ei löydetä vaan ne tehdään” (Johan Schaar)

Tämä on se lähtökohta, miksi myös kyläsuunnittelua ja kyläsuunnitelmia tarvitaan. Maailma ympärillämme muuttuu nopeasti. Kylillä on oltava tahtotila, jossa ei tyydytä katsomaan sivusta, kun aika ja maailma ajavat ohi! Uskallammeko muuttua ajan mukana, ollaanko kiinostuneita, mitä ympärillä tapahtuu, sallitaanko uudet ideat vai luulemmeko enemmän kuin tiedämme.

Oman yhteisön tarkasteleminen ei ole helppo tehtävä, on kyettävä asettumaan sivustakatsojan asemaan tarkastelemaan niin kylän vahvuuksia ja heikkouksia kuin mahdollisuuksia ja uhkiakin. Kyläsuunnitelma pitää tehdä avoimesti, jolloin saadaan mahdollisimman moni ilmaisemaan mielipiteensä, toiveensa ja ideansa. Yhteinen tahtotila löytyy kyläilloissa, keskusteluissa, haastatteluissa ja kyselyillä ja tiedottamalla.

Kyläyhdistys, toimikunta tai muu kylän yhteisesti hyväksymä porukka ottaa vastuun suunnitelman kokoamisesta. Lisäksi tarvitaan mukaan kylän muita yhdistyksiä, yrityksiä, kuntapäättäjiä kuin ulkopuolisia yhteistyökumppaneita. Yhdessä mietitään tavoitteita ja keinoja sekä aikatuluja niiden saavuttamiseksi. Näin se ei ole vain kyläyhdistyksen suunnitelma vaan koko kyläyhteisön suunnitelma, jota pitää myös päivittää. On mietittävä myös miten kyläsuunnitelma saadaan mukaan kunnan suunnitelmiin ja millä tavoin se auttaa kylän hanketoimintaa? Ja voihan kyläsuunnitelma olla myös naapurikylän kanssa yhteinen.  Kyläsuunnitelma on toteutettavissa myös monella eri tavalla ja siihen voi liittää mukaan kylän turvallisuus-, liiketoiminta- ja markkinointisuunnitelman.

Laitasaaren kyläyhdistys ry Muhoksella on perustettu vuonna 2021, mutta jo nyt hyvin toimiva kylän kehittäjä ja hyvinvoinnin tuottaja alueen asukkaille. Hullun Älykkäät Kylät-hanke vieraili kyläyhdistyksen kevätkokouksessa 27.3.2023 ja tuolloin päätettiin, että tavataan taas syksyllä ja pidetään yhteinen kyläsuunnitelmailta. Iltahan pidettiin nyt 21.9.2023 Laitasaaren koululla ja yhteiseksi tahtotilaksi voitiin todeta, että kylä tarvitsee oman kyläsuunnitelman 5 vuodeksi eteenpäin. Työryhmäkin muotoutui jo illan aikana ja tulevassa syyskokouksessa tehdään päätös suunnitelman teosta ja työryhmästä, kyläkyselyIstä, aikataulutuksesta ja tiedottamisesta ja yhteistyöstä koulun kanssa. Valmis kyläsuunnitelma olisi hyväksyttävissä syyskokouksessa 2024, jonka jälkeen julkaisu ja jakelu: lehdistö, Muhoksen kunta ja kyläläiset.


Laitasaaren kylätoimijoita valmiina kokoamaan kyläsuunnitelman!

Eipä muuta kuin suunnitelman tekoon ja toteutukseen!

Anita XVI

Skip to content