TAIVALKOSKEN KYLÄASIAINNEUVOTTELUKUNTA JÄRJESTÄYTYI 6.10.2022

15.10.2022

Hullun Älykkäät Kylät-hankkeen yksi keskeisistä tavoitteista on, että mahdollisimman moneen Pohjois-Pohjanmaan kuntaan syntyy kunnan ja kylien yhteinen yhteistyöelin kyläneuvosto, kylien neuvottelukunta, kyläasiainneuvottelukunta tms.

Kyläneuvoston tavoitteena on, että kyläyhdistysten ja asukasyhdistysten edustajat kokoontuvat säännöllisesti yhteisen pöydän ääreen kunnan edustajien kanssa keskustelemaan kaikille tärkeistä asioista. Näin viesti kulkee – kylät kuulevat, mitä kunnassa suunnitellaan ja miten se mahdollisesti vaikuttaa kyliin. Ja toisin päin – kunnan henkilöstö ja päättäjät kuulevat kylien ajatuksia ja toiveita tulevaisuudelle. Yhteistyö ja viestintä vahvistuu, näin luodaan yhteistä uutta elinvoimaa kuntaan ja kyliin.

Pohjois-Pohjanmaan kylien varapuheenjohtaja Anita Sievänen esitteli Hullun Älykkäät Kylät -hanketta Taivalkosken kunnantalolla valtuuston kokoustiloissa 6.10.2022. Hänen pohjustuksensa avulla kyläasiain neuvottelukunta sai ajatuksia toiminnan kehittämiseksi ja yhteistyön tueksi. Tämän seurauksena kyläasiain neuvottelukunta järjestäytyi ja sopi toiminnan jatkosta.

Taivalkosken kyläasianneuvottelukunnan järjestäytymiskokous

Taivalkosken kunnassa toimii nyt siis kyläasianneuvottelukunta. Neuvottelukuntaan jokainen kyläyhdistys/toimikunta nimeää työryhmään edustajansa ja tälle varahenkilön. Työryhmä valitsee keskuudestaan puheenjohtajan ja sihteerin, jotka tulee valita kyläyhdistysten tai kylätoimikuntien edustajista. Nykyisen neuvottelukunnan toimikausi on 1.8.2021 – 31.5.2025, mutta ei ole vielä pitänyt järjestäytymiskokoustaan eikä valinnut puheenjohtajaa tai sihteeriä.

Iin kunnassa on toiminut vuodesta 2014 lähtien Iin kylien neuvottelukunta, jonka puheenjohtajana toimii Pohjois-Iin kyläyhdistys ry:n puheenjohtaja Anita Sievänen ja sihteerinä Iin kunnan hyvinvointisihteeri Riitta Räinä. Anita kertoi esimerkkinä osallistujille neuvottelukunnan tehtävän, tarkoituksen ja toimintasuunnitelman vuodelle 2022. Esimerkiksi lokakuussa on avoinna kyläturvallisuuskysely, jolla kartoitetaan kyläläisten ajatuksia turvallisuudesta. Vastauksia hyödynnetään kyläkohtaisesti kyläturvallisuussuunnitelmien tekemisessä. Valmiit kyläturvallisuussuunnitelmat liitetään osaksi Iin kunnan valmiussuunnitelmaa.

https://iihappens.fi/hyvinvointi/kylien-neuvottelukunta

Taivalkosken kunta oli kutsunut vt. kunnanjohtaja Aki Räisäsen johdolla kaikki Taivalkosken kylät mukaan järjestäytymiskokoukseen ja toiminnan käynnistämiseksi myös Taivalkoskella. Valitettavasti vain muutama kylän edustaja oli päässyt paikalle omien kiireidensä takia ja keskustelujen jälkeen päätettiin kutsua järjestäytymiskokous koolle uudestaan heti tammikuun 2023 alussa. Koollekutsujana toimivat vt. kunnanjohtaja Aki Räisänen ja Pohjois-Pohjanmaan kylien hallituksen jäsen Leila Kivimäki Jokijärven kyläseurasta. Ennen järjestäytymiskokousta valmistellaan kokoukselle esitettäväksi Taivalkosken kyläasiainneuvottelukunnan tarkoitus ja tehtävät, kokousten koollekutsuminen, kokoukset ja talous.

Yhteistyöllä elinvoimaa Taivalkosken kyliin ja kuntaan!

Anita XVI

 

Skip to content