HYVÄ ELÄMÄ POHJOIS-POHJANMAALLA

9.10.2022

Rokua Health & Spa, Kuntoraitti 2, 91670 ROKUA

Dialogipöytä – Kotiseutusuhde, merkitys ja ylläpito, Anita Sievänen XVI

Maaseutupoliitikan neuvoston Hyvä elämä maaseudulla –aluekiertue käynnistyi Lapissa 27.-28.9.2022. Syksystä alkaen ja aina vuoden 2023 loppuun saakka jokaisessa maakunnassa käydään rakentavaa ja moniäänistä keskustelua tulevaisuudesta maaseuduilla.

Maaseutupolitiikan neuvosto on valtioneuvoston asettama toimielin. Se linjaa ja toteuttaa kansallista maaseutupolitiikkaa kokoamalla keskeiset tahot ja verkostot, joiden yhteistyöllä edistetään maaseudun elinvoimaisuutta. Tärkeimpänä tehtävänä on tukea päätöksentekijöitä strategisesti tärkeissä maaseutupoliittisissa kysymyksissä. Neuvosto koostuu 35 jäsenestä, jotka edustavat toimijoita yhteiskunnan kolmelta eri sektorilta kylätasolta ministeriöön.

Ja nyt oli vuorossa Pohjois-Pohjanmaan tilaisuus Rokualla 3.10.2022, jossa päivän aikana dialogipöydissä keskusteltiin kolmesta aiheesta: Koulu palveluna ja muutosvoimana sivistyskunnassa, Kotiseutusuhde-merkitys ja ylläpitäminen ja Älykäs sopeutuminen alueen tapaan. Pohjois-Pohjanmaan Kylät ry:n hallitusjäsenet ja toiminnanjohtaja olivat mukana keskusteluissa ja Kylähullu Anita jalkautui keskustelemaan kotiseudusta ja sen merkityksestä kylien elämässä. Kotiseututyö on kaikille avointa kylä- ja asukastoimintaa ja vaikuttamista. Vahva kotiseutusuhde, tunne kuulumisesta paikkaan ja yhteisöön sekä sosiaaliset verkostot ovat tärkeitä ihmisten hyvinvoinnin ja tasa-arvoisen yhteiskunnan kannalta. Sitä ei voida myöskään määritellä viranomaispäätöksellä, jokainen valitsee sen itse.

Kotiseuturyhmä vasemmalta: Marika Kettunen, Oulun yliopisto, Vesa Nuolioja, ProAgria Oulu, Rita Kovacs Rieska-Leader ry, Belyta Tembo, Oulun ammattikorkeakoulu, Niina Vuori Maaseudun Sivistysliitto.
Kuvaaja: Anita Sievänen Pohjois-Pohjanmaan Kylät ry/Hullun Älykkäät kylät

Dialogipöytämme tuloksena nostettiin esille kolme tärkeää elementtiä. Kotiseutuja voi olla monta yhtä aikaa ja kotiseutusuhde on yhteisesti jaettu ja jaettava tunne. Kolmanneksi ja tärkeimmäksi katsoimme, että kotiseutusuhteen rakentaminen on vastavuoroinen prosessi, joka vaatii avoimuutta niin yksilöltä kuin yhteisöltäkin.

Hyvä elämä maaseudulla –kiertueen keskusteluja fasilitoi koulutus- ja konsultointiyritys Maahenki – https://msl.fi/maahenki/

Pohjois-Pohjanmaan aluepäivä oli onnistunut.

Yhdessä herätettiin uusia ajatuksia, vaihdettiin kokemuksia ja saatiin luotua yhteinen näkemys kotiseutusuhteestamme.

Kiittäen Anita XVI

Skip to content