ANITA SIEVÄSELLE YMPÄRISTÖPALKINTO

11.9.2020

Ympäristöpalkinnon voi saada sellainen, joka on teoillaan edistänyt asuinympäristön turvallisuutta ja viihtyisyyttä, rakennusperinteen säilyttämistä, luonnon- ja maisemansuojelua, luonnonvarojen kestävää käyttöä, energian säästämistä, luonnon monimuotoisuuden säilyttämistä tai muuta kestävän kehityksen kannalta tärkeää tavoitetta.

Kunnan ympäristöpalkinto 2020 on myönnetty pohjois-iiläiselle Anita Sieväselle, joka on luotsannut kyläyhdistyksen kanssa Hiastinhaaran yhdeksi Iin suosituimmaksi lähiluontokohteeksi sekä aktivoinut kuntalaisia luontoon, hyvinvoinnin lähteelle.

Kunnanhallitus myönsi lisäksi Iin seurakunnalle kunniamaininnan pitkäaikaisesta ympäristötyöstä. Seurakunta on muuttanut kiinteistöjensä
energiakäytön uusiutuvalle sekä pitää huolta arvokkaista kulttuurimaisemistaan ja kouluttaa henkilöstöä aktiivisesti ympäristöasioissa.

Palkinnon saajat julkistettiin Hävikki haltuun -tapahtumassa 11.9.2020. Palkinnosta päättää Iin kunnanhallitus Iin ympäristöyhdistyksen esityksestä.

 

Skip to content