HULLUN ÄLYKÄS TULEVAISUUS – kunnat ja kylät yhdessä 14.2.2024

29.2.2024

Pohjois-Pohjanmaan Kylät ry.:n hallinnoima Hullun Älykkäät Kylät-hanke on nyt toiminut vuoden 2022 maaliskuun alusta ja jatkuu tämän vuoden 2024 syyskuun loppuun asti. Hankkeen yksi tärkeimmistä tavoitteista on, että Pohjois-Pohjanmaan maakunnan kuntiin, joita on nyt 30, perustetaan Kyläneuvosto, Kylien neuvottelukunta tai muu vastaava kylien ja kunnan välinen yhteistyön ja yhteistoiminnan elin. Näistä jo 12 toiminnassaolevasta ja perustettavista kyläneuvostoista syntyy Pohjois-Pohjanmaan Kyläneuvosto (-verkosto).

Hanke käynnistää ja juurruttaa verkoston toiminnan osaksi kuntien kylien ja paikallisyhteisöjen sekä Pohjois-Pohjanman Kylät ry:n toimintaa. Verkosto muodostuu kylien neuvostojen ja neuvottelukunnan jäsenistä sekä kuntien järjestö- ja kyläyhdyshenkilöistä. Miksi, koska yhdessä olemme enemmän ja yhteistyöstä hyötyvät niin kunta kuin asukkaatkin. Kyläneuvosto on myös tärkeä tiedottamisen kanava, kriisviestinnän yhteyskanava, avoin ja luottamuksellinen vuoropuhelun paikka.

Pohjois-Pohjanman maakuntaohjelma kannustaa myös ihmisiä osallistumaan ja vaikuttamaan yksin tai yhdessä lähiympöristön kehittämiseen niin paikallissessa yhteisössä kuin laajemminkin yhteiskunnassa. Lisäksi Pohjois-Pohjanmaan liitto kannustaa kuntakohtaisten kyläneuvostojen ja kylien neuvottelukuntien toimintaan. Tämä on erityisen merkityksellinen tavoite myös maakunnallisesti alueen elinvoiman kehittämiseksi.

Ystävänpäivänä 14.2.2024 toteutettiin ensimmäinen kuntien ja kylien yhteinen tapaaminen IiVisio YouTube-kanavan kautta. Tilaisuuden järjestäjinä toimivat Pohjois-Pohjanmaan Kylät ry, Hullun Älykkäät Kylät-hanke, Pyhäjärven kaupunki, Iin kunta ja teknisenä tukena Valto Savolainen www.valtosavolainen.com. Aihe ja puhujat kiinnostivat, saimme kuulolle yhteensä 68 osallistujaa Suomen eri kylistä, kunnista ja kaupungeista.

Webinaarin tallenne löytyy täältä.

 

Tekniikasta vastasivat Valto Savolainen ja Jani Backman

Iin kunnanjohtaja Marjukka Manninen – Iin kylät, virrat ja sillat

Kylähullu XVI töissä

Suomen Kylät ry:n puheenjohtaja Arto Pirttilahti

Kylaaktiivi Keijo Pylväs Petäjäskoskelta Oulaisista kertomassa kokomuksistaan Oulaisten kyläneuvoston toiminnasta

Pohjois-Pohjanmaan kylät ry on nyt rakentamassa toimivia kanavia kylä- ja kuntapäättäjien välille. Kyläneuvosto olkoon se sitten yhtenä virallisena toimijana muiden toimielinten rinnalla tai kunnanhallituksen hyväksymänä toimintasääntönä, tärkeintä on kuitenkin asenne, rohkeus ja päätös kyläneuvoston perustamisesta. Päämääränä edistää yhteisesti kunnan ja kylien elinvoimaisuutta ja eri kylillä asuvien kyläläisten hyvinvointia.

Kehutaan, kiitetään ja ollaan ylpeitä kylistämme!

Anita XVI

Skip to content