YHDISTYKSEN SYYSKOKOUS 19.11.2021

25.10.2021

Pohjois-Pohjanmaan Kylät ry:n sääntömääräinen syyskokous pidetään perjantaina 19.11.2021 klo 18.00 alkaen Hannuksen Piilopirtin:n kokoustilassa. Osoite on Keskikyläntie 54, 91800 Tyrnävä.

Kokouksen osanottajan tulee ilmoittautua 12.11.2021 mennessä osoitteessa esa.aunola@ppkylat.fi. Kokoukseen on mahdollista osallistua etänä teams-sovelluksen avulla. Tämä edellyttää osanottajan ilmoitusta käyttämästään sähköpostiosoitteesta, johon kokouskutsu lähetetään. Mahdolliset valtakirjat tulee toimittaa ilmoittautumisen yhteydessä.

Kokouksen esityslista:

 1. Kokouksen avaus.
 2. Valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja kaksi ääntenlaskijaa.
 3. Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus.
 4. Hyväksytään kokouksen työjärjestys.
 5. Vahvistetaan seuraavan kalenterivuoden 2022 toimintasuunnitelma, tulo- ja menoarvio sekä jäsenmaksun suuruus varsinaisten jäsenten, tukijäseninä eli kannattajajäseninä olevien yksityisten henkilöiden osalta ja kannattajajäseninä olevien yhteisöjen osalta.
 6. Päätetään hallituksen varsinaisten jäsenten ja varajäsenten lukumäärä.
 7. Päätetään hallituksen varsinaisten jäsenten kokouspalkkio sekä toiminnantarkastajan palkkio. Mikäli päätetään, että hallituksen varsinaisille jäsenille ja/tai toiminnantarkastajille maksetaan palkkioita, päätetään palkkioiden suuruudesta.
 8. Valitaan hallituksen puheenjohtaja seuraavaksi kalenterivuodeksi. *)
 9. Valitaan hallituksen varsinaiset jäsenet sekä varajäsenet erovuoroisten tilalle kahdeksi kalenterivuodeksi.
 10. Valitaan toiminnantarkastaja ja varatoiminnantarkastaja.
 11. Käsitellään muut päätettäväksi esitetyt asiat.
 12. Kokouksen päättäminen.

*) Sääntöjen mukaan puheenjohtaja ja puolet hallituksen jäsenistä on vuosittain erovuorossa. Puheenjohtajan toimikausi on vuosi ja hallituksen jäsenen kaksi vuotta. Puheenjohtajan peräkkäisten toimikausien lukumäärä on enintään kuusi ja hallituksen jäsenen kolme toimikautta. Erovuorossa ovat pj. Heino Ervasti sekä hallituksen jäsenet (suluissa varajäsen): Juha H. Kukkohovi (Lauri Pelkonen), Anita Sievänen (Sointu Veivo), Kari Pietilä (Elli Yypänaho), Keijo Pylväs (Alpo Murtoniemi).

Olethan muistanut hoitaa jäsenmaksun 2021? Ei hätää, asian ehtii vielä hoitamaan. Henkilöjäsenmaksu 10 €, yhdistysjäsenmaksu 30 € ja yhteisö/kannattajajäsenmaksu 200 € – tilinumero FI03 4600 2020 1095 69 ja maksun yhteyteen ilmoitus jäsenmaksun suorittajasta.

Skip to content