VUODEN KYLÄ ON JONKUNLAINEN KYLÄ

17.9.2018

Pohjois-Pohjanmaan Kylät ry on valinnut Pohjois-Pohjanmaan Vuoden 2018 kyläksi Jongun kylän Pudasjärveltä. Vuoden kylä 2018 julkistettiin lauantaina 15.9. Pohjois-Pohjanmaan maakunnallisilla kyläpäivillä Pyhäjärvellä. Vuoden kylä -valinnalla halutaan nostaa esiin kylien monipuolista toimintaa ja lisätä kylätoiminnan tunnettavuutta sekä levittää hyviä käytänteitä. Jongun kylä on myös maakunnan edustaja Suomen Kylät ry:n valtakunnallisessa Vuoden kylä 2019-kilpailussa.

Jongun delegaatio vastaanottamassa palkintoa; Aimo Lehmikangas, Raimo Tervonen, Onerva Ronkainen, Tanja Ronkainen

Jongun kylä on vanha ja sen asutuksen juuret ulottuvat 1500-luvulle. Nykyisin Jongun kylä on elävä, aktiivinen kylä, missä viihtyvät niin vakituiset kuin vapaa-ajan asukkaat. Valintaraatiin teki vaikutuksen nimenomaan kylän monivuotinen ja monipuolinen, määrätietoinen kehittäminen, jolla on luotu toimivat puitteet nykyisille asukkaille ja saatu kylälle uusia asukkaita, erityisesti nuoria lapsiperheitä. Yhdessä tekemisellä, talkoohengellä ja hankkeilla on saatu paljon aikaan.

Jongun alueen kyläyhdistys ry on edesauttanut voimakkaasti alueen pitkäaikaistyöttömien työllistämistä, kuntouttavan työn järjestämistä ja ohjausta. Tämän toiminnan ansiosta lukuisat alueen rakennukset ja asuinympäristöt ovat kohentuneet ja kyläalueen viihtyisyys on lisääntynyt. Työllistämistoiminnan kautta kyläläiset ja vapaa-ajanasukkaat voivat ostaa monipuolisesti talonmies- ja kotitaloustöihin liittyviä palveluja.

Kysyttäessä kylän asukkaalta eräässä tilaisuudessa mistä hän on kotoisin, vastaus kuului: ” En mistään, mutta minulla on jonkunlainen mies.”

 

Skip to content