SPEK:n OHJEET NAAPURIAVUSTA

9.4.2020

Korona-tilanne on nostanut esille huomion siitä, että naapuriavulle ei ole selkeää kanavaa tai ohjeistusta. Suomessa on tarve avun selkeämmälle koordinaatiolle, jotta se tapahtuu turvallisesti. On myös tärkeää saada korona-apua tarvitsevat ja sitä tarjoavat kohtaamaan. Parhaat edellytykset avun alueelliseen koordinaatioon on kunnilla. Suomen Pelastusalan Keskusjärjestö on luonut ohjeet naapuriapua antaville ihmisille yhteistyössä Eläkeliiton kanssa.

Ohjeet löydät täältä.