SÄYNÄJÄNALUEEN KYLÄILTA 21.3.2024

3.4.2024

Kyläkierrokset Kuusamon kylillä päätettiin 21.3. Säynäjän kyläalueen Hangasjärven monitoimitalolle iloisiin tunnelmiin, sillä kylätoiminta herätettiin taas eloon monen vuoden hiljaiselon jälkeen ja Säynäjän kyläyhdistys ry perustetaan ja rekisteröidään. Tiedottamista varten perustetaan Whatsapp-ryhmä ja netti- ja facebook-sivut.

Kunta ja kylät yhdessä keskustelut 21.3.2024 – takana Heino Ervasti Kuusamon kaupungin maaseutuasiantuntija, Reijo Palosaari Vuotingin kyläalueen edustaja, Anita XVI Sievänen ja kehitysjohtaja Jari Karsikko.

Kyläyhdistykset ovat erityisesti 1990-luvulta lähtien alkaneet toimia enemmän kylän kehittäjinä. Yhtäältä palveluita on alettu tuottaa tai järjestellä itse, toisaalta on kehitetty kylän elinkeinojen edellytyksiä.

Kylä- ja asukastoimintaa harjoitetaan kylällä kylätoimikunnissa, kyläyhdistyksissä, asukasyhdistyksissä tai muissa yhdistyksissä, joita yleisnimellä kutsutan kyläyhdistyksiksi. Kuntakohtaisesti voi olla myös  kyläneuvostoja, kylien neuvottelukntia tai kyläfoorumeita, joihin kaikki ko. kunnan kyläyhdistykset kuuluvat.

Maakunnallisesti Suomessa toimii maakunnallisia kylien yhdistyksiä, kuten Pohjois-Pohjanmaan Kylät ry, jonka jäseninä on kylä-ja asukasyhdistyksiä, kuntia ja muita kylien kehittämisestä kiinnostuneita järjestöjä. Valtakunnallisesti Suomessa kylätoiminnan kattojärjestönä toimii Suomen Kylät ry.

Euroopassa kylätoimijoita ja muita maaseudun toimijoita yhdistää European Rural Alliance ERA.Vastaavia organisaatiorakenteita on muun muassa Ruotsissa ja Virossa. Pohjois- ja Keski-Euroopan ulkopuolella kylätoiminnalla ei yleensä ole julkishallinnosta riippumattomia valtakunnallisia organisaatioita.

Säynäjän kyläalue muodostuu Hangasjärven, Säynäjän ja Purnusuon alueista ja kuuluu Kuusamon itäisiin kyliin. Hangasjärven kylällä asuu tällä hetkellä noin 70 asukasta ja kesäasutusta on niin Hangasjärven kuin Tärkkämön rannoilla. Kylällä toimivat myös  Itä-Kuusamon vesiosuuskunta, Tärkkämön jakokunta, Saapungin yksityistiekunta ja Säynäjän-Elorannan Metsästysseura ry. Aktiivisella metsästsysseuralla on käytössään oma sähköistetty metsästysmaja, josta löytyvät tilavat ja nykyaikaiset tilat lihankäsittelyyn. Viihtyisässä pihapiirissä sijaitsevat myös sauna, varasto, halkoliiteri ja grillikota.

Säynäjän-Elorannan Metsästysseuran jäsenet syystulilla, kuva httpswww.saynajaelorannan.fikuvia

Majan läheisyydessä sijaitsee myös seuran oma haulikkorata. Talvisin seuran jäsenillä on mahdollisuus harjoitella Säynäjän entisen koulun ilmakivääriradalla. Säynäjän koulu lakkautettiin 90-luvulla ja on nyt yksityisomistuksessa. Yhteistyötä niin metsästysseuran kuin kyläläisten välillä on jo nyt, mutta monipuolistuu kyläyhdistyksen perustamisen myötä.

Tässä Hangasjärven monitoimitalolla Heino Ervasti ja Marjukka Ronkainen Kuusamon kaupungista sekä Pirjo Jaakkonen Koillismaan Leader ry:stä.

Hangasjärven montoimitalon omistaa Kuusamon kaupunki ja Kuusamo-opisto järjestää siellä mm.kutomapiiriä. Kylien elinkeinot ovat muodostuneet niin maatalouden kuin metsätalouden varaan, mutta nykypäivänä maatilojen lukumäärä on vähentynyt koko ajan. Tämän on saanut kokea myös Hangasjärven kylä, jossa toimii enää yksi maatila ja sekin lisäelinkeinona muun yritystoiminnan ohella.

Säynäjän kylätoimikunta toimi aikoinaan hyvinkin aktiivisesti, mutta jäi rekisteröimättä. Nyt siihen tuli tarve ja tilaisuus, onnea uudet perustajajäsenet!

Yhteistyöterveisin Anita XVI

Skip to content