Sanginsuu-Lapinkangas-Sanginjoki ideailta, The View – Oulujoki

17.5.2022

Teksti ja kuvat Anita Sievänen

Sanginsuu-Lapinkangas-Sanginjoki kyläyhdistys ry Oulusta eli SLS kyläyhdistys ry oli kutsunut minut perjantaina 13.5. vierailulle ja kokouspaikkana toimi The View – Oulujoki, joka sijaitsee Vaalantie varrella, noin 20 minuutin päässä Oulun keskustasta Oulun Lapinkankaalla.


Paikka oli kerrassaan upea, näköalat unohtumattomat rantatörmältä Oulujoelle ja ympärillä todellista maalaismaisemaa.

SLS kyläyhdistys on muodostunut kolmesta Oulun kaupunginosasta siten, että Sanginjoelle Vaalantieltä on matkaa noin 30 kilometriä ja Sanginsuu-Lapinkangas sijoittuvat peräkkäin Vaalantien varteen, Lapinkangas lähimpänä Muhoksen kuntarajaa. Pikkaralan lossi on vuosien ajan kulkenut Pikkaralan ja Lapinkankaan väliä, mutta on nyt jäänyt tauolle, koska tiehoitokunnan päätöksen mukaan lossinkuljettaja on jäänyt eläkkeelle ja kävijämäärissä ja käyttäkunnassa on tapahtunut muutos. Pilpasuon luonnonsuojelualue, joka on lähes ojittamaton suoalue Oulun alueella, sijaitsee myös Sanginsuu-Lapinkangas-Sanginjoki kyläalueilla ja se on yksi Oulun suosikkiretkikohteista.

Kyläalueita yhdistävä tekijä on myös Sanginsuun kyläkoulu, joka on perustettu vuonna 1928 ja kuuluu nykyisin hallinnollisesti Myllyojan koulupiiriin. Oppilaita maaseutukoulussa noin 30 ja opiskelu ja liikkuminen luonnossa koetaan keskeiseksi toimintakulttuuriksi. Kyläkoulu on kyläalueiden keskus  ja kokoontumispaikka ja yhteistyö kyläyhdistyksen ja Sanginsuun Kotikoulutoimikunnan kanssa on aktiivista.

SLS kyläyhdistys ry valitsee myös vuosittain Vuoden kyläläisen, joka vuonna 2021 on Olli Rahkola.

Valokuitua ei vielä ole kyläalueella, mutta alustavia liittymiskyselyjä asukkailta on jo tehty.

Sanginsuun-Lapinkankaan-Sanginjoen kyläalueelle muuttopaine on tälläkin hetkellä kova ja kysyntää rakennuspaikoista on melkein päivittäistä. Alueelle on aloitettu osayleiskaavan mukainen kaavoitusprosessi jo 2000-luvun taitteessa. Mutta nykyisten selvitysten perusteella voitiin todeta, ettei osayleiskaavan mukaista kyläkeskuksen uudisrakentamisen mahdollistamaa kaavan mukaista asemakaavoitusta ole alueella edes aloitettu. Eli kylien sydämmiin ei uutta kaavan mukaista rakentamista ole sallittu 20 vuoteen. Entisessä osayleiskaavassa on kirjaus, että alueet tulee ensin asemakaavoittaa, mutta nyt kyläyhdistyksen aktiivisuuden ansiosta asiaa on saatu liikkeelle niin, että nuo asemakaavavelvoitteet ollaan poistamassa osayleiskaavasta. Oulussakin tarkastellaan koulumääriä ja siksi onkin tärkeää, että koulujen lopettamispäätös sidotaan Oulujokivarren osayleiskaavoituksen loppuunsaattamiseen ja tarkastelu näiden osalta tehtäisiin vasta tämän jälkeen.

KUVA: Hanna Kinnula-Yliluoma

Keskustelu Kyläklinikan aikana oli runsasta ja päätettiin osallistua nyt tänä vuonna myös Avoimet Kylät-päivään 11.6. verkkotapahtumana, nettisivut ajantasaistetaan ja otetaan Instagram-tili käyttöön. Todettiin myös yhteinen tarve perustaa Oulujokivarren kylien neuvosto ajamaan mm. kylien kaavoitus- ja luvistusasioita. SLS kyläyhdistys ry toimii tämän vuoden aikana koollekutsujana yhteiskokoukseen, jossa käydään yleiskeskustelu neuvoston perustamisesta ja valitaan siihen jäsenet.

Kiitos Teille kaikille ja pitääkäähän yhteyttä!

Kyläneuvostoja on Pohjois-Pohjanmaalla tällä hetkellä 6 kunnassa ja Hullun Älykkäät Kylät-hankkeen aikana on tarkoitus saada perustettua mahdollisimman moneen kuntaa oma kyläneuvosto, kylien neuvottelukunta tai kyläfoorumi. Viimeisin kyläneuvosto on perustettu Nivalan kaupunkiin. Kyläneuvoston tarkoitus on toimia kylien puolesta ja yhteistyötoimijana niin kuntaan kuin muihinkin yhteistyökumppaneiden nähden.

Skip to content