OULAINEN Piipsjärvi, Piipsjärven koulu

11.5.2022

Teksti Anita Sievänen

PIIPSJÄRVI OULAINEN 9.5.2022

Piipsjärvi sijaitsee Oulaisten kaupunkikeskustasta noin neljä kilometriä koilliseen.

Järvi on 4,5 kilometriä pitkä ja leveimmillään yli puolitoista kilometriä.


Järvi kuivatettiin 1880-luvulla maanviljelyn tarpeita varten. Järvi vesitettiin uudelleen 1979 virkistyskäyttöön ja nykyisin sitä käytetään kalastukseen, ulkoiluun, retkeilyyn ja talvisin hiihtoon.


Kuva Hannu Portti

Oulaisten kaupungin ainoa merkitty virallinen uimaranta sijaitsee myös Kurjenrannassa Piipsjärven itärannalla. Järveen on vuonna 2009 tehty roskakalanpoistamisoperaatio ja vuonna 2019 valmistunut kalatie mahdollistaa kalojen nousun Pyhäjoesta Piipsjärveen ja edelleen Piispanjoen yläosille asti. Piipsjärvellä järjestetään myös vuosittain perinteinen haukikisa.

Piipsjärvi on myös noin 800 ihmisen kylä, joka sijaitsee Piipsjärven rannalla, järven molemminpuolin.

Kantatie 86 ja Pohjanmaan rata kulkevat kylän vierestä.

Kuva Hannu Porttti

Kylällä toimii kyläkoulu, joka on järven ohella kylälle sykkivä sydän. Koulussa opiskelee tällä hetkellä 37 oppilasta 1-4 luokilla. Piipsjärven kyläyhdistys ry ja Piipsjärven koulun tukiyhdistys ry  olivatkin ne vahvat toimijat, joiden myötä kylään saaatiin avattua aivan uusi kyläkoulu vuonna 2014. Oulaisten kaupunki on tänä vuonna käynnistänyt kouluverkkoselvityksen, jossa katsotaan koulujen oppilasmääriä uudelleen ja koulun jatkumisen kannalta oppilasmäärät eivät saisi mennä alle 30.

Piipsjärven kylälle on tehty myös kylän kehittämisuuunnitelma vuosille 2017-2022, joka kaipaa nyt päivitystä seuraavalle viidelle toimintavuodelle.

Kuva Hannu Portti
Maanantaina 9.5. klo 18-20 pidettiin Piipsjärvellä myös Hullun Älykkäät Kylät-hankkeen Kyläklinikka

johon olikin piipsjärvisiä ja honkarantasia saapunut mukavasti kuuntelemaan, keskustelemaan ja suunnittelemaan kylän kehittämistä.

Illan pääteeksi saimmekin kolme lähiajan tavoitetta toteutettavaksi: Oulaisten kyläneuvosto ja pöytäkirjat näkyvät myös kaupungin nettisivuilla, kyläyhdistyksen tonttipörssiä ajantasaisestaan hintatietoineen ja yhteistoiminnan lisäämiseksi kutsutaan koolle kaikki kylän yhdistykset Honkamajalle ja kyläyhdistys toimii koollekutsujana.

Hyvänä ja kehitettävänä ideana todettiin, että Piipsjärven kyläyhdistys ry:n hallitukseen voisivat kuulua kaikkien piipsjärvisten yhdistysten edustajat. Yleinen huoli oli myös toimijoiden jaksaminen, järven hyödyntäminen- ei jakaja vaan mahdollistaja asutuksen molemmin puolin ja kyläkoulun säilyminen myös tulevaisuudessa. Houkuttelevaa kyläkuvaa luodaan esim. Piipsjärvisten tonttipäivillä ja kehittämällä yleistä Kurjenrannan uimaranta-aluetta leiri-  ja siirtolapuutarhatoimintaan.

Kylä on kyllä peukuttavat piipsjärviset:

Hannu Portti, Sirpa Nevanperä, Anna Koivukangas, Ulla Takalo, Sanna
Mäyrä, Pekka Aatamila ja Pertti Mäyrä.

Kuva Keijo Pylväs

Kiitos piipsjärviset, teillä asuu aktiivisia kyläläisiä, teillä on hyvä yhteishenki ja tekemisen meininki nyt ja tästä eteenkinpäin!
Skip to content