Nivala Aittoperä, Aittolan koulu

13.4.2022

Teksti ja kuvat: Anita Sievänen

Hullun Älykkäät Kylät – hankkeen yhtenä tavoitteena on saada Pohjois-Pohjanmaan kuntiin perustettua mahdollisimman monta kyläneuvostoa, kyläfoorumia tai kylien neuvottelukuntaa, joissa keskustellaan ajankohtaisista asioista, jaetaan kokemuksia, tehdään aloitteita ja syvennetään yhteistyötä eri kylien, yhdistysten ja kunnan välillä.

Ilokseni sainkin kuulla, että Nivalaan olikin jo tämän vuoden alusta perustettu 24.3.2022 Nivalan kyläneuvosto – maakuntamme 7. kylien ja kuntien yhteistyöelin.

Toinen iloinen asia oli tieto, jonka sain kuulla saavuttuani kokouspaikkaamme Aittolan koululle, Aittoperän kylälle.

Aittolan koulu on ollut lakkautusuhan alla, mutta kyläläisten aktiivisuuden ja yhteistyössä Nivalan kaupungin kanssa 1-6 luokkainen kyläkoulu saa jatkaa toimintaansa vielä viiden vuoden ajan.

Tulevien vuosien aikana oppilasmäärä ei saa kuitenkaan mennä alle 40, joten tässä onkin suurin haaste kylätoimijoille, mistä saadaan uusia perheitä kylään asumaan ja näin myös koulu säilymään.

Aittoperässä haaste on otettu vastaan ja se käännetään nyt mahdollisuudeksi!

Muualta muuttava muodostaa ensimmäisen mielikuvansa kylästä verkkosivujen ja esitteiden perusteella, joten verkkosivujen tulee olla ajantasaiset ja kattavat ja kevään aikana myös Aittoperältä löytyvät niin www-sivut kuin insta-tilikin.

Koulun yhteydessä on myös kota, jonka rakennuspuut saatiin koulun tontilta hyötykäyttöön niin oppilaille kuin muillekin kyläläisille.

Kiitos kyläillasta! Saimme monta ideaa, joita lähteä kehittämään! Tuli viesti sähköpostiini ja aktiiviset aittoperäläiset jäivät vielä illan päätteeksi suunnittelemaan pääsiäiskokkoa, joka sytytetään vanhan perinteen mukaisesti koko kylän yhteisenä tapahtumana pääsiäislauantaina eli lankalauantaina.

Vasemmalta Julia, Heljä ja Aatu.
Skip to content