MÄÄTTÄLÄNVAARAN KYLÄILTA 20.3.2024

3.4.2024

Arvokkaiden maisema-alueiden päivitysinventoinnissa 2013-15 tarkistettiin Pohjois-Pohjanmaalla sijaitsevien valtakunnallisesti ja maakunnallisesti arvokkaiden maisema-alueiden valikoima ja selvitettiin niiden nykytila, arvoluokat ja rajaukset. Inventointi oli osa ympäristöministeriön käynnistämää valtakunnallisesti arvokkaiden maisemien arviointia.

Maaliskuun 2024 talvimaisemaa Määttälänvaaran Alakylältä Suininkijärvelle päin.

Inventoinnin pääpaino oli maaseudun kulttuurimaisemissa, erityisesti viljelymaisemissa, niihin liittyvässä asutuksessa, vanhassa tiestössä ja kulttuuriperinnössä sekä mahdollisesti jonkin muun alkutuotantoon liittyvän elinkeinon synnyttämissä maisemissa. Keskeisiä ovat perinteisessä asussa säilyneet, elinvoimaiset, luonnoltaan ja kulttuuriperinnöltään monipuoliset alueet. Valtioneuvosto teki 18.11.2021 päätöksen valtakunnallisesti arvokkaista maisema-alueista ja niihin kuuluvat Pohjois-Pohjanmaalla 17 valtakunnallisesti arvokasta maisema-aluetta.

Kesämaisemaan Määttälänvaaran kylälältä

Ja näihin maakuntamme hienoimpiin maisema-alueisiin kuuluvat Kuusamon Määttälänvaaran kulttuurimaisemat. Arvioinnissa todettiin, että perinteisessä asussaan säilynyt viljelysmaisema ja talonpoikaista perinnettä edustavat rakennukset muodostavat edustavan kokonaisuuden, jota rikastavat komeat näkymät Suininkijärvelle. Kylän taustamaisemana näkyvä metsäinen Veskelvaara on olennainen osa kylän maisemakokonaisuuta.

https://www.pohjois-pohjanmaa.fi/kehittaminen/omat-hankkeet/pohjois-pohjanmaan-arvokkaat-maisema-alueet/

Kuusamon kyläkierrokset jatkuivat ja nyt oli vuorossa siis Määttälänvaaran kylä noin kolmekymmenen kilometrin päässä Kuusamon kaupunkikeskustasta. Kyläiltaa vietettiin Juhani ja Sisko-Maijan Alatalon upeassa hirsitalossa Suiningin rannalla. Talo on siirretty nykyiselle paikalleen Kemijärven Morottajasta ja sisällä meitä ihastutti näyttelijä Martti Suosalon sedän Paavo Suosalon tekemä komea takka.

Näyttelijä Martti Suosalon sedän Paavo Suosalon muuraama takka Juhani ja Sisko-Maija Alatalon kotona Määttälänvaaralla Suininki järven rannalla

Asukkaita kylässä on tällä hetkellä noin 150 ja määrää tuplaantuu kesäisin vapaa-ajanasukkailla. Määttälänvaaran koulu täytti 100 vuotta 15.9.2012, mutta suljettiin vuonna 2020 ja on nyt yksityisomistuksessa. Samalla niin Määttälän maamieseura kuin Suiningin kalastuskunta ja Suiningin metsästysseura menettivät yhteiset kokoontumistilat. Pohjois-Pohjanmaan ja Keski-Pohjanmaan kyläpäivät pidettiin 22.-23.9.2012 Kuusamossa ja yhtenä käyntikohteena silloin oli  Määttälänvaara. Vuonna 1985 pidettiin myös kylällä Valtakunnalliset Suviseurat ja tuolloin Määttälänvaaran pelloilla ja pihoilla liikkui jopa 70 000 kävijää eri puolilta Suomea. Ennen vanhaan laskettelurinteeseen kiivettiin suksilla ja hissejä ei ollut käytössä. Tälläinen rinne löytyy myös Veskelvaaralta, joka on raivattu noin 40 vuotta sitten ja toimii nykyisin pulkkamäkenä ja yläosa kelkkareitin maisemapaikkana.

Kuusamolaisen tusinan määritelmä ”Kymmene Meätteä ja Lämpsä kummassakin peässä”on kotoisin Määttälänvaarasta, jossa 1700-luvun lopulla asui melkein pelkästään Määttiä ja Suiningin Korppiniemessä ja Multasniemellä Lämsät.

Määttälänvaran Maamieseura ry toimii kyläyhdistyksenä ja hoitaa mm. kylän latuverkoston, jääkiekkokaukalon entisellä koululla ja hoitaa Kyläniemen suosittua ranta-aluetta ja siellä olevan pitkän laiturin huollon, laskun ja noston. Kyläniemessä yhdistys pitää myös Jussikahveet ja muuta kesätoimintaa.

Keskusteluja ja uusia avauksia aina tarvitaan, jotta kylä kehittyy. Tiedottamista kaivattiin lisää, netti-ja facebook-sivujen lisäksi mm. postilaatikoihin jaettavaa tiedotetta. Päätettiin myös perustaa WhatApp-ryhmä tehostamaan tiedottamista. Kyläkummiksi nimettiin Antti Leskelä. Kirjaston digikummien, jotka neuvovat maksuttomasti puhelinten, tablettien ja tietokoneiden käytössä ja muissa arjen sovellusten käytössä, toivottiin vierailevan myös Määttälänvaaran kylällä.

Kuusamon Määttälänvaara on inspiroinut monia taiteilijoita ja matkailijoita ja kylämaiseman ainutlaatuisuus tekevät siitä erittäin suositun retki- ja ulkoilukohteen.

Olkaa ylpeitä kylästänne ja tuokaa se myös esille muillekin!

Terv. Anita XVI

Skip to content