Image is not available
Kylä on kyllä – Kyläohjelma 2015-20.
Slider

Kylien voimaa – Vahvoja verkostoja ja paikallista osaamista.

Pohjois-Pohjanmaan kylätoiminta elää vireää toiminnan aikaa nopeasti muuttuvassa yhteiskunnassa. Laajan ja kylärikkaan Pohjois-Pohjanmaan monimuotoiset kylät elävöittävät toiminnallaan koko maakuntaa. Kuntakentän liikehdintä ja uusien toimintatapojen etsiminen antaa oivan mahdollisuuden nostaa kylätoiminnan profiilia.

Aattellinen, vastikkeettomaan työhön perustuva ja yhteisöllisyyttä korostava kylätoiminta saa tulevaisuudessa rinnalleen uudenlaisia toimintamuotoja. Kuntien palvelutuotannon muuttuminen avaa mahdollisuuden kylien liiketoiminnan käynnistymiseen. Liiketoiminnan avulla voidaan kylätoiminta saada entistä paremmin kukoistamaan. Kylien äänen on kuuluttava muuttuvassa kuntakentässä yhä paremmin. Kylätoiminta siirtyy entistä enemmän edunvalvonnasta tekemiseen.