KULTTUURIHANKKEILLE TARJOLLA RAHAA

23.5.2022

TAIKE (Taiteen edistämiskeskus) myöntää HAMA-alueen kulttuurihankkeille hankeavustuksia. Kulttuurihankkeiden avustukset on tarkoitettu vuosina 2022-2023 toteutettaviin taide- ja kulttuurihankkeisiin harvaan asutuilla alueilla, taide- ja kulttuurihankkeisiin, joissa toteutuu harvaan asuttujen alueiden asukkaiden osallisuus ja osallistuminen sekä paikallisten olosuhteiden ja lähtökohtien huomioiminen. Hankkeen tulee kohdistua pääasiassa harvaan asutulle alueelle, ja sen hyödynsaajat ovat harvaan asutulla alueella.
Avustukset on tarkoitettu vuosina 2022-2023 toteutettaviin
 • taide- ja kulttuurihankkeisiin harvaan asutuilla alueilla
 • taide- ja kulttuurihankkeisiin, joissa toteutuu harvaan asuttujen alueiden asukkaiden osallisuus ja osallistuminen sekä paikallisten olosuhteiden ja lähtökohtien huomioiminen
Avustuksen voi saada muun muassa
 • taiteilijoiden työllistämiseen
 • taide- ja kulttuuripalvelujen saatavuuden ja osallisuuden vahvistamiseen
 • ympäristö- ja julkisiin taideteoksiin
 • yhteisötaideprojekteihin
 • taiteilijaresidenssien kehittämiseen
 • taide- ja kulttuuritapahtumien kehittämiseen
 • kulttuurimatkailun kehittämiseen
 • aineettoman kulttuuriperinnön kohteisiin
 • taiteen ja kulttuurin saavutettavuutta parantaviin investointeihin/hankkeisiin
Myönnettävä avustus on vähintään 5 000 euroa. Avustusta ei myönnetä yhteisön säännönmukaisen perustoiminnan kuluihin.
Avustus on aina osa hankkeen kokonaisrahoitusta, joten se ei voi kattaa hankkeen kaikkia kuluja. Jos hanke tuottaa voittoa, avustus tai sen osa voidaan pyytää palauttamaan. Talkootyötä ei voi käyttää hankkeen omarahoituksena.
Lisätiedot ja hakuohjeet:
Skip to content