HAEMME PROJEKTIPÄÄLLIKKÖÄ

22.11.2021

Pohjois-Pohjanmaan Kylät ry hakee päätoimista projektipäällikköä (hullun manageri) kaksivuotiselle hankkeelle, Hullun Älykkäät Kylät. Hankkeen toiminta-alue on Pohjois-Pohjanmaa ja toiminta-aika 1.1.2022-31.12.2023. Hankkeen tavoitteena on herättää kylät ja saada virtaa niihin toimijoihin, joilta toiminta on hiipumassa tai hiipunut. Hanke peräänkuuluttaa älykästä osallistumista ja korostaa yhteisöllisyyden merkitystä sekä viestittää kylätoimijoille esimerkkien ja kylähulluuden kautta ratkaisumalleja, jotka rohkaisevat kyliä omaehtoiseen ja älykkääseen toimintaan. Valtakunnan Virallisen XVI Kylähullun Kyläklinikoiden sekä hankkeen omien aktivointityöpajojen kautta Pohjois-Pohjanmaan kyliin haetaan uutta virtaa ja älykästä näkemystä sekä toimintaa. Hankkeen toiminnoista vastaavat Valtakunnan Virallinen Kylähullu XVI Anita Sievänen ja hullun manageri (projektipäällikkö).

Projektipäällikön tehtäviin kuuluvat hankkeen käytännön toteutus (työpajojen ja hullun klinikoiden järjestäminen), raportointi, maksatushakemusten teko, tiedottaminen, neuvonta ja sidosryhmätyö kylien, kuntien ja alueen muiden toimijoiden kanssa sekä toiminnan juurruttaminen. Projektipäällikkö toimii myös ohjausryhmän koollekutsujana, valmistelijana ja sihteerinä.

Projektipäälliköltä edellytetään kokemusta hanketyöstä, kylätoiminnan ja digitaalisten palveluiden tuntemusta, Pohjois-Pohjanmaan maakunnan tuntemusta sekä innostavaa otetta kylien herättelemiseksi toimimaan omaehtoisesti ja älykkäästi. Oma auto on välttämätön sekä valmius ilta- ja viikonlopputyöskentelyyn. Tehtävien hoitoa helpottaa asuminen Oulun seudulla, mutta ei ole välttämättömyys.

Hakemus on ehdollinen sillä edellytyksellä, että hanke saa myönteisen rahoituspäätöksen.

Hakemukset tulee toimittaa 29.11.2021 mennessä osoitteeseen esa.aunola@ppkylat.fi .

Lisätiedot:

Tiivistelmä hankesuunnitelmasta.

 

Esa Aunola

esa.aunola@ppkylat.fi

040 551 3986

 

Anita Sievänen

anita.sievanen@gmail.com

040 046 1880

Skip to content