HAEMME PROJEKTIPÄÄLLIKKÖÄ RAJATON VERKOSTO -HANKKEELLE

26.6.2018

Nykyisen projektipäällikön siirtessä toiseen tehtävään Pohjois-Pohjanmaan Kylät ry hakee projektipäällikköä Rajaton Verkosto -hankkeelle, ajalle 3.8.2018-31.7.2019. Hanke on Kainuun Nuotan kanssa toteutettavaan yhteinen maaseudun kehittämishanke. Hanke toimii yhtenä kokonaishankkeena ja toimialue on molemmat maakunnat. Kummassakin maakunnassa on oma projektipäällikkö, jotka täydentävät toistensa osaamista. Kummallakin projektipäälliköllä on omat vastuualueensa, joista he vastaavat koko hankealueella. Käytännön toteutuksesta omassa maakunnassa vastaa kummankin maakunnan projektipäällikkö.  Hankkeen kokonaiskoordinoinnista ja taloushallinnosta vastaa Kainuun Nuotta ry. Hankkeen rahoitus tulee Ely-keskuksen maaseutuohjelmasta.

Hankkeen kohderyhmänä ovat maaseutuyritykset, kylätoimijat, kolmannen sektorin toimijat ja maaseudun kehittäjät.

Hankkeen päätavoitteet:

  • Digitaalisuuden kehittäminen ja hyödyntäminen kohderyhmiin kohdistuvissa maakunnallisissa ja ylimaakunnallisissa valmennus- ja neuvontapalveluissa sekä näiden verkostoitumisessa. Hankeen tavoitteena on ottaa käyttöön uudenlaisia sähköisiä menetelmiä kohderyhmien vertaistoimintaan ja osaamisen kehittymiseen elinkeinotoiminnassa.
  • Parantaa ja monipuolistaa kohderyhmien toimijoiden digiosaamista aktivoimalla, valmentamalla ja neuvomalla toimijoita hyödyntämään digitaalista viestintää arkipäivän toiminnoissa. Tämä tapahtuu valmentamalla ja neuvomalla toimijoita käyttämään monipuolisesti ja aktiivisesti internet-pohjaisia työskentelyalustoja, videoneuvottelupalveluja, pilvipalveluja, videoasiointia ja sosiaalista mediaa.
  • Hankkeen valmennus- ja neuvontatoiminnan ansiosta hankealueelle syntyy digitaalisen osaamisen toimijoiden veturiverkosto, joka hankeajan jälkeen levittää osaamista ja hyvien käytäntöjen malleja ympäristöönsä.

Projektipäällikön tehtävänä on oman vastuualueen organisointi koko hankealueella, maakunnallisella tasolla kohderyhmän neuvonta, palveluratkaisujen suunnittelu ja toteutus, asiantuntijoiden kartoitus, osallistujaryhmien toiminnan koordinointi ja käytännön toteutus, hankintojen valmistelu, viestintä ja markkinointi.

Projektipäälliköltä toivotaan kokemusta hanketyöstä ja rautaista osaamista digitaalisten palveluiden osalta. Alueen tuntemus on plussaa. Pohjois-Pohjanmaan Kylät ry:n palkkaama projektipäällikkön toiminta-alueena tulee olemaan koko Pohjois-Pohjanmaan maakunta ja sijoituspaikkana mielellään Oulu.

Hakemukset tehtävään tulee toimittaa 11.07.2018 klo 16 mennessä osoitteeseen esa.aunola@ppkylat.fi.

Lisätietoja tehtävästä: Esa Aunola 040 551 3986 tai Veli-Matti Karppinen 040 585 3645.

Lisätietoa hankkeesta: https://www.ppkylat.fi/rajaton-verkosto/

Skip to content