HAAPAJÄRVEN KYLÄNEUVOSTO 20.5.2024

31.5.2024

Haapajärven Kyläneuvosto on perustettu 7.2.2014 ja se on yksi pisimpään toimineita kyläneuvostoja Pohjois-Pohjanmaan alueella. Kyläneuvosto toimii aktiivisena kylien omatoimisuuden ja elinvoimaisuuden edistäjänä. Kyläneuvoston tavoitteena on lisätä kylien välistä yhteistyötä sekä kylien asukkaiden viihtyvyyttä, arjen turvaa ja hyvinvointia. Haapajärven kyläneuvosto toimii Haapajärven kylien edunvalvontaorganisaationa ja yhteistyöelimenä Haapajärven kaupunkiin ja muihin yhteistyökumppaneihin nähden. 

Kyläneuvostossa on yksi edustaja kustakin Haapajärven kylästä – Kuusaa-Jokela, Siiponkoski, Ahola, Autioranta-Oksava, Kuona-Välioja, Koposperä, Karjalahdenranta, Parkkila, Haaga-Tiitto ja Kumiseva.

Kaupunginhallitus on nimennyt oman edustajansa sekä viranhaltijan kylien ja kaupungin väliseksi yhteyshenkilöksi, joka toimii myös Kyläneuvoston sihteerinä. Kyläneuvosto valitsee keskuudestaan puheenjohtajan kahdeksi vuodeksi kerrallaan. Varapuheenjohtajana toimii kulloinkin kokouksen järjestämisvuorossa olevan kylän edustaja. Haapajärven Kyläneuvosto pitää vuosittain vähintään kaksi varsinaista kokousta ja tarvittaessa kaikille avoimia tilaisuuksia. 

https://www.haapajarvi.fi/haapajarven-kylaneuvosto

Kyläneuvosto kokoontui 20.5. Kumisevan koululle ja kutsun tilaisuuteen saivat myös toiminnanjohtaja Esa Aunola Pohjois-Pohjanmaan Kylät ry:stä ja Kylähullu Anita Hullun Älykkäät Kylät-hankkeesta. Järjestämisvuorossa oli tällä kertaa Osuuskunta Kumisevan Kaiku, jonka toimipisteenä toimii Kumisevan entinen koulu. Toimelias osuuskunta tarjoaa viihtyisät ja monipuoliset tilat ja aktiviteettimahdollisuudet kauniissa ja rauhallisessa maaseutukylässä ympäri vuoden. Tarjolla on ohjelmapalvelupaketteja synttäreille, sukujuhliin, polttareihin, tyky-päiviin tai vaikka opastettu luontoretki Tynnyrikosken maisemiin kera retkieväiden ja nokipannukahvin? https://www.kumisevankaiku.fi/

Illan asialistalla oli Haapajärven kylien kylä-ja strategiasuunnittelun käynnistäminen, kaupungin järjestöyhteistyökirjan toteuttaminen, kyläkortit kuntastrategiaan Raahen ja Iin mallin mukaisesti ja Retkeilevä Haapajärvi- hankkeen tilanne, jossa kehitetään koko Haapajärveä palvelevaa matkailu- ja retkeilytoimintaa. Myös tuulivoimayhtiöiden kyläkehittäjärahahakemuksista keskusteltiin ja neuvotteluissa on myös mukana kyläneuvoston edustus.

Yhdistyksillä on ja voi olla monenlaisia mahdollisuuksia vaikuttaa kunnan tai kaupungin päätöksentekoon. Haapajärven kyläneuvosto tarjoaa kyläyhdistysten osaamista ja asiantuntemusta kaupungin käyttöön ja näin vaikutetaan yhteistyössä ja yhdessä Haapajärven elinvoimaan ja kaikkien kuntalaisten hyvinvoinnin edistämiseen.

Anita XVI ja Esa kiittävät!

 

Skip to content