AVOIMET KYLÄT 8.6.2024

17.6.2024

Haapaveden kylätoimijoiden vierailu Pohjois-Iin kylään

Perinteisesti kylät ympäri Suomen ovat kutsuneet meidät kylään kesäkuun toisena lauantaina, tänä vuonna jo 10. kerran 8.6.2024 kokemaan kyläelämän yhteisöllisyyttä, vieraanvaraisuutta ja monipuolisia kulttuuri- ja tapahtumaelämyksiä.

Kaikki tämän vuoden 650 tapahtumaa löytyvät Avoimet Kylät-tapahtumasivulta https://suomenkylat.fi/ajankohtaista/tapahtumat/avoimet-kylat ja tapahtuman järjestivät paikalliset kyläyhdistykset, Suomen Kylät ry, maakunnalliset kyläyhdistykset ja Leader-ryhmät.

Pohjois-Pohjanmaan Kylät ja Hullun Älykkäät Kylät-hanke osallistuivat myös Avoimet Kylät-päivään järjestämällä yhteisen tapahtuman Pohjois-Iin kyläyhdistys ry:n kanssa. Haapaveden ja Elinvoimaiset Kylät – hankkeen kylätoimijat saivat kutsun tulla tutustumaan Valtakunnan Vuoden 2009 kylään ja sen toimintaan. Pohjois-Iin kyläyhdistys ry:n monipuoliseen  toimintaan voi käydä tutustumassa www.pohjoisiinkylayhdistys.fi ja www.facebook.com/PohjoisIi sivustoilla. Myös Iin kylien neuvottelukunnan toiminnasta kerrottiin osallistujille ja kylän perinnebiotooppien hoidosta Hiastinhaaran, Patakarin ja Junnilan lammaslaidunnuksilla.


Haapavetsiä kylätoimijoita pitkospuilla.

Iso ja iloinen joukko haapavetisiä kylätoimijoita saatiin vieraaksemme ja kuulimme samalla myös heidän terveiset omilta kyliltään. Kuten kaupungin nettisivuilla todetaan:

Haapavesi tarjoaa monipuolisia ja viehättäviä kyliä, joissa voit kokea aidon maalaisidyllin. Jokaisella kylällä on oma ainutlaatuinen tunnelmansa ja tarinansa. Kylien kujat ja maalaismaisemat tarjoavat rauhoittavan ja luonnonläheisen ympäristön, jossa voi rentoutua ja nauttia elämästä. Jokaiselta kylältä löytyvät omat eritysipiirteensä ja harrastusmahdollisuudet.

Haapavedellä toimii myös Elinvoimaiset Kylät-hanke, jonka tavoitteena on kylien pito- ja vetovoimaisuuden lisääminen ja tukea elinkeinoelämää ja työllisyyden kehitystä. Aktiiviset kylät nähdään tärkeänä osana Haapaveden kaupungin elinvoimaisuutta.https://elinvoimaisetkylat.fi/.


Patakarin pääskyhotelli.

Avoimet Kylät-päivä päätettiin Hiastinhaaran luontopolku- ja lintutornialueelle ja uuteen Patakarin Pääskyhotelliin tutustumiseen. Luonnonsuojelualue on Pohjois-Iin kyläyhdistyksen hoidossa ja hoidosta on tehty sopimus Iin kunnan kanssa, josta saadaan  sovittu korvaus. Kaikille lammaslaidunalueille on tehty myös Ympäristösopimus kaudelle 2023-2028. Pitkospuureitin varrella on laavu ja lintutorni ja pitkokset kulkevat läpi lammaslaidunten ja onkin suosittu lapsiperheiden tutustumiskohde Iin kunnan Pohjois-Iin kylässä. Kohteen menestyksellisen hoidon ja kehittämisen on mahdollistanut vahva yhteistyö kylän oman lampurin Olli Häyrysen/Korpiniityn lammastilan, alueiden maanvuokraajien -Pohjois-Iin jakokunnan, Metsähallituksen ja yksityisten maanomistajien sekä Pohjois-Pohjanmaan Lintutieteellisen yhdistyksen, ProAgria Oulun/Maa- ja kotitalousnaisten ja Iin kunnan knassa.  https://visitii.fi/hiastinhaara.

Monet ihmiset tulevat elämäämme,
mutta viipyvät vain hetken.
Kuitenkin he jättävät jälkensä sydämeemme.

Kiitos yhteisestä päivästämme!

Anita XVI

Skip to content